Ett nyhetstest

Vi har samlat metodstöd för dig som är yrkesverksam för att underlätta arbetet mot prostitution och människohandel. Det är material framtaget av både NSPM och andra aktörer. En del metodstöd finns endast på engelska.

Motverka prostitution och människohandel i besöksnäringen

Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond har tagit fram en film om människohandel och prostitution på hotell. Filmen handlar om hur personalen kan förhindra och motverka prostitution och människohandel på hotell.

I filmen medverkar forskare, representanter från hotellbranschen och facklig företrädare. Innehållet i filmen finns också som podd och rapport.

Film och annat material om hur besöksnäringen kan motverka prostitution och människohandel, 2022
Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper

Materialet ger stöd för kartläggning av våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Stödet berör också samordning och samverkan mellan det lokala brottsförebyggande och våldsförebyggande arbetet. Syftet med metodstödet är att beskriva och förklara hur underlag med koppling till våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål kan inkluderas i den lokala brottsförebyggande lägesbilden. Metodstödet är framtaget av Jämställdhetsmyndigheten. 

Metodstöd för kartläggning av tre våldstyper, Jämställdhetsmyndigheten, 2022        

Publiceringsdatum: 3 juni 2024

Senast uppdaterad: 4 juni 2024