Vi söker dig som arbetar med frågor som rör bortförda barn och vuxna

Har du erfarenhet av att arbeta direkt med barn, unga eller vuxna som har blivit bortförda eller kvarhållna i utlandet och där utsatts för någon form av hedersrelaterat våld och förtryck eller annat våld? Eller har du mött personer som har riskerat eller riskerar att bli ivägskickade utomlands?

Entré till avgångshall på flygplats.

Nu söker Jämställdhetsmyndigheten yrkesverksamma för intervjuer. Vi söker dig som har arbetat med eller handlagt ärenden som rör bortförande av barn och vuxna och kan berätta om arbetet.

För att delta behöver du inte vara säker på att våldet som personen har utsatts för är hedersrelaterat eller ha exakt kunskap om vilken typ av våld eller tvång som det handlat om.

Här följer några exempel på hedersrelaterat våld och förtryck och annat våld som barnet eller den vuxna kan ha utsatts för:

 • tvångs- eller barnäktenskap
 • uppfostringsresa
 • omvändelseförsök (hbtqi-personer)
 • könsstympning
 • oskuldskontroller eller oskuldsoperationer
 • bortförande för att familjen vill återupprätta släktens heder 
 • kulturell skolning för att förhindra "försvenskning"
 • ivägskickad på grund av deltagande i destruktiv social miljö, drogproblem eller kriminalitet så kriminellt gäng
 • religiös inskolning på koranskola
 • deltagande i extremistmiljö mot sin vilja
 • utnyttjande inom prostitution eller människohandel
 • bortförande i samband med vårdnadstvist
 • eller hållit barnet borta från myndigheters beslut, till exempel vård enligt LVU.

Du arbetar kanske inom socialtjänst, skola eller fritidsverksamhet som kommit i kontakt med målgruppen barn och vuxna som har erfarenheter av hedersrelaterat våld och förtryck eller annat våld i samband med en ofrivillig utlandsvistelse.

Vi vill även komma i kontakt med dig som i din yrkesroll lyckats avvärja ett bortförande exempelvis genom ett utreseförbud, eller där man är osäker på om ett bortförande har skett.

Vi ska på uppdrag av regeringen identifiera återkommande riskfaktorer, framgångsfaktorer och hur stödet till utsatta behöver utvecklas med fokus på både förebyggande och behandlande insatser. Vi är övertygade om att du som yrkesverksam kan bidra med viktiga erfarenheter för detta. Kan du tänka dig att bli intervjuad och berätta om dina erfarenheter? 

Intervjuerna är helt frivilliga och du kan när som helst välja att dra dig ur. De är även anonymiserade så det kommer inte att gå att utläsa vem du är och vad just du har sagt. Om du kan tänka dig att ställa upp på en intervju och berätta om dina erfarenheter, eller om du har frågor om intervjuerna, mejla Madelene Larsson: madelene.larsson@jamstalldhetsmyndigheten.se

Intervjuer med utsatta barn och vuxna

I uppdraget ingår även att göra intervjuer direkt med målgruppen barn och vuxna som har egna erfarenheter av att ha blivit bortförda, kvarhålla och fått komma tillbaka till Sverige.

Om du redan nu vet någon som skulle kunna vara intresserad av att delta som intervjuperson vill vi meddela att det kommer mer information om denna del av uppdraget framöver.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Publiceringsdatum: 18 maj 2022

Senast uppdaterad: 19 juni 2022