Stödtelefon och nationellt metodstödsteam - NMT

Kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer som har behov av råd och vägledning i ärenden gällande människohandel kan kontakta Jämställdhetsmyndighetens nationella stödtelefon. Myndigheten leder även ett nationellt metodstödsteam (NMT).


En nationell stödtelefon för yrkesverksamma

Vid misstanke om människohandel eller vid behov av råd och vägledning i ärenden kan yrkesverksamma ringa den nationella stödtelefon som drivs av Jämställdhetsmyndigheten. Via stödtelefonen erbjuds metodstöd till kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som rör prostitution och alla former av människohandel och människoexploatering. Yrkesverksamma kan även få hänvisning vidare till en regionkoordinator eller annan aktör inom NMT.

 

Stödtelefon: 020-390 000

Stödtelefonen är bemannad under kontorstid på vardagar. Vid brådskande ärenden kontakta polis på telefonnummer 114 14 alternativt socialjour eller motsvarande jourfunktion inom socialtjänsten. Vid akut fara ring 112.

 

Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel (NMT)

Jämställdhetsmyndigheter samordnar även Nationellt metodstödsteam (NMT). Det består av representanter från myndigheter som arbetar mot prostitution, exploatering och människohandel. I NMT ingår Polismyndigheten, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Arbetsmiljöverket, Tullverket, länsstyrelserna samt verksamheter inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

NMT fungerar som en operativ och strategisk resurs för att utveckla och effektivisera samverkan i arbetet mot prostitution, exploatering och människohandel.

På webbplatsen nmtsverige.se hittar du mer information om NMT. Arbete pågår för att flytta över innehållet till Jämställdhetsmyndighetens sajt.

Kontaktpersoner på Jämställdhetsmyndigheten

Mats Paulsson

Senior utredare, prostitution och människohandel

Telefon: 031 392 90 31 alt. 073 056 87 79

E-post: mats.paulsson@jamstalldhetsmyndigheten.se

Catrin Sandman

Kvalificerad utredare, prostitution och människohandel

Telefon: 072 084 75 59

E-post: catrin.sandman@jamstalldhetsmyndigheten.se

Yvonne Karlsson

Kvalificerad utredare, prostitution och människohandel

Telefon: 070 784 74 86

E-post: yvonne.karlsson@jamstalldhetsmyndigheten.se

Prostitution och människohandel

Publiceringsdatum: 12 november 2021

Senast uppdaterad: 9 januari 2023