Webbutbildningar – prostitution och människohandel

För dig som är yrkesverksam eller ideellt engagerad som vill lära dig mer om frågorna finns ett flertal kostnadsfria webbutbildningar att ta del av. Bland annat Jämställdhetsmyndighetens nya webbutbildning kring sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

Illustration på en tonåring i huva vänd mot kameran. Han är ute i närheten av en byggnad och tunnelbana

Sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel

Den här utbildningen ger en introduktion till vad sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel är. Utbildningen vänder sig till dig som i ditt arbete kan möta barn eller vuxna som befinner sig i en utsatt livssituation, eller som arbetar med att förebygga och bekämpa våld och brott.

Med ökad kunskap blir du bättre på att uppmärksamma personer som riskerar att utnyttjas eller som kan komma att utnyttja andra. Du får också ökad förståelse för vad som är viktigt att tänka på i bemötande, och hur du kan agera. Utbildningen kan också ge dig som arbetar på strategisk nivå en grundläggande förståelse för ämnesområdet.

Utbildningen är indelad i fem kapitel, som innehåller text, film och ljudreportage. Utbildningen tar 2-4 timmar att genomföra.

Utbildning om sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel


Socialstyrelsens webbutbildningar om Sex mot ersättning

Socialstyrelsen har två webbutbildningar om sex mot ersättning som tar cirka 45 minuter vardera. Den enda riktar sig till dig som arbetar med barn och unga. Den andra är för dem som arbetar med vuxna.

Båda inriktningarna innehåller filmer, faktatexter, berättelser och praktiska övningar som deltagaren kan använda som självstudiematerial. De innehåller också ett diskussionsunderlag. Det ska fungera som ett stöd för dialog och vidare diskussion på arbetsplatsen. Utbildningarna är tillfälligt stängda för omarbetning.

Webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och skydd till barn och unga

Webbutbildningen Sex mot ersättning – om stöd och hjälp till vuxna

 

Hedersrelaterat våld och förtryck

Vad menar med hedersrelaterat våld och förtryck? Vilka berörs? Vad innebär lagen om tvångs- och barnäktenskap? Webbutbildningen; Hedersrelaterat våld och förtryck syftar till att ge kunskap kring mänskliga rättigheter, hedersbegreppet, familjestruktur, lagen om tvångs- och barnäktenskap, HBTQ och heder samt om intellektuell funktionsnedsättning och heder.

Webbutbildningen är kostnadsfri. På webbplatsen hedersfortryck.se hittar du förutom webbutbildningen även ytterligare material framtaget av Länsstyrelsen Östergötland. Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan Migrationsverket och Länsstyrelsen Östergötland.

Webbkurs i hedersförtryck

Prostitution och människohandel

Utbildning

Publiceringsdatum: 2 februari 2022

Senast uppdaterad: 2 februari 2022