Socialstyrelsen ska under 2021 fördela utvecklingsmedel till kommuner och regioner, för att bidra till att kvalitetsutveckla deras arbete mot våld i nära relationer. Stödet ska bidra till att öka kompetensen hos medarbetare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården i att bemöta människor som utsätts för våld i nära relationer eller för hedersrelaterat våld och förtryck.

Socialstyrelsen ska fördela medel till kommuner och regioner. Medel kan också fördelas till ideella föreningar och stiftelser, och till Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, vid Uppsala universitet och Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.