Länsstyrelsen Stockholm ska samordna informationen till allmänheten om hur vanligt det är att barn utsätts för sexuell exploatering i andra länder. Informationen ska ges till resenärer i samband med resor och turism i andra länder. Personer som ska resa utomlands ska få information om att övergrepp mot barn ofta är lagbrott också i andra länder. Utlandsresenärer ska uppmuntras och uppmanas att anmäla om de upptäcker något som kan misstänkas vara övergrepp mot barn.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.