Bidra till att allmänheten informeras om förekomsten av sexuell exploatering av flickor och pojkar i samband med turism och resande och uppmana allmänheten att anmäla misstänkta övergrepp

Länsstyrelsen Stockholm ska samordna informationen till allmänheten om hur vanligt det är att barn utsätts för sexuell exploatering i andra länder. Informationen ska ges till resenärer i samband med resor och turism i andra länder. Personer som ska resa utomlands ska få information om att övergrepp mot barn ofta är lagbrott också i andra länder. Utlandsresenärer ska uppmuntras och uppmanas att anmäla om de upptäcker något som kan misstänkas vara övergrepp mot barn.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 18 december 2017

Slutdatum: 30 april 2018

Länsstyrelsen Stockholm

Våldsförebyggande arbete

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Förbättrad samverkan

Kunskapsbaserat arbete