Försvarshögskolan ska bidra till genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet med utgångspunkt i den nationella handlingsplanen på området. Återrapporteringen ska ske i enlighet med handlingsplanen.