Socialstyrelsen ska under 2018 fortsätta att ge ekonomiskt stöd till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksamhet riktad till hbtqi-personer som har utsatts för våld i nära relationer. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.