Brottsoffermyndigheten ska redovisa sina ärenden 2017 om brottsskadeersättning till barn som har bevittnat våld. Myndigheten ska redogöra för antalet ärenden, och för sammanlagd och genomsnittlig storlek på de utbetalda ersättningarna. Brottsoffermyndigheten ska göra sin redovisning uppdelad på kön och ålder. Redovisningen ska innehålla en analys och bedömning av utvecklingen på området. Brottsoffermyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som den har vidtagit utifrån förslagen i Domstolsverkets vittnesstödsrapport.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.