Folke Bernadotteakademin ska i samråd med UD och regeringskansliet göra en analys av möjligheterna för Sveriges arbete med att genomföra FN:s säkerhetsrådsresolution 2250 om unga, fred och säkerhet.