FBA:s arbete 2021 med nationella handlingsplanen för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Folke Bernadotteakademin ska redovisa sitt arbete med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020. Den svenska handlingsplanen fokuserar bland annat på att stärka kvinnors inflytande i konfliktförebyggande arbete, förbättra kvinnors skydd mot våld, och på att integrera ett genusperspektiv i allt arbete för fred och säkerhet.
Folke Bernadotteakademin ska genom ett redaktörskap stödja regeringskansliet och UD i att sammanställa en rapport om hur svenska myndigheter genomför sitt arbete med handlingsplanen och hur arbetet följs upp.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Startdatum: 01 januari 2021

Slutdatum: 31 december 2021

Folke Bernadotteakademin

Kunskap och metodutveckling

Kunskapsbaserat arbete