Polismyndigheten ska redovisa hur den arbetar för att öka resurser och kompetens i utredningar som gäller brott i nära relationer, våldtäkter, och vålds- och sexualbrott mot barn. Polisen ska redovisa och kommentera utvecklingen av vilka resultat som utredningar av den sortens brott leder till. Polisen ska höja kompetensen i organisationen kring den här typen av brott. Myndigheten ska redovisa hur den framöver ska utveckla sitt arbete för att öka förutsättningarna att klara upp brott med så kallat hedersmotiv, inklusive könsstympning och äktenskapstvång. Polismyndigheten ska redovisa hur den samverkar med Åklagarmyndigheten och med Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.