Kriminalvården ska genomföra en särskild satsning för att ytterligare stärka återfallsförebyggande insatser för gruppen våldsamma män. Satsningen ska bland annat innehålla förstärkta insatser kring riskbedömningar, liksom motivations- och behandlingsinsatser för olika grupper av våldsbrottsdömda.

Kriminalvårdens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens diarienummer: 2013-13962