Försvarsmakten är en av de myndigheter som arbetar med Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016–2020. Försvarsmakten ska redovisa vad arbetet som myndigheten har bedrivit utifrån handlingsplanen har lett till för resultat.