Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen Östergötland ska under 2020 bidra till att stärka statliga och kommunala verksamheters förmåga att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck, barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av kvinnor och flickor. Nationella kompetensteamet ska också bidra med stöd och rådgivning till både civilsamhälle och olika organisationer som arbetar med att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.