Jämställdhetsmyndigheten ska under 2022 fortsätta stödja våldsförebyggande insatser riktade till unga i partnerrelationer. Stöd kan till exempel ges som medel till organisationer som arbetar mot våld i ungas partnerrelationer. Insatser för att nå ut snabbt, både till unga som är utsatta för våld och till unga som utövar våld, stärker arbetet på längre sikt.