Länsstyrelserna ska fortsätta att ta fram och sprida kunskap om den nya lagstiftningen om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående. Länsstyrelserna ska genomföra uppdraget tillsammans med Socialstyrelsen. De ska utgå ifrån uppdraget i och med ett tidigare regeringsbeslut om information och vägledning i det förebyggande arbetet mot våld i nära relationer.