Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska 2017 fortsätta arbeta för att främja användning av effektiva våldsförebyggande program. Det är ett uppdrag som MUCF fick i och med ett regeringsbeslut 2015.