Folkhälsomyndigheten ska låta genomföra en nationell enkätstudie om sexuell och reproduktiv hälsa och om sexuella rättigheter. Målet är att skapa bättre förutsättningar för att arbeta effektivt med frågor kring folkhälsa. Fokus ska vara på faktorer som kan kopplas till folkhälsa, jämlikhet och jämställdhet och hur de påverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Uppdraget ska genomföras med ett barnrättsperspektiv, och med hänsyn till faktorer som ålder och funktionsnedsättning. Studien ska belysa hur vanligt sexuellt våld är, och hur sexuellt våld och annat våld påverkar sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Kartläggningen ska visa vilka grupper som kan behöva särskilda hälsofrämjande insatser.