Socialstyrelsen ska genomföra fördjupad fortbildning för medarbetare inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården om hedersrelaterat våld och förtryck, och om könsstympning. Socialstyrelsen ska genomföra fortbildningar i anslutning till det uppdrag som myndigheten redan har med att fördela utvecklingsmedel, och att ge nationellt och regionalt kompetensstöd för att kvalitetsutveckla arbetet mot bland annat våld i nära relationer.

Socialstyrelsen ska samverka med flera myndigheter och aktörer, däribland Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet. Det här är ett av sex deluppdrag inom Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med mäns våld mot kvinnor, ett uppdrag som Socialstyrelsen fick 2018.