Skolinspektionen ska granska sex- och samlevnadsundervisningen i den svenska grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Skolinspektionen ska sammanfatta och analysera resultatet av sin granskning och redogöra för innehåll och områden som behöver utvecklas.