Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska utreda vad som hindrar unga utrikes födda kvinnor från att komma ut i arbetslivet, och vad som skulle underlätta för dem att komma ut i arbetslivet. MUCF ska räkna in unga kvinnor som har kommit till Sverige som ensamkommande barn i gruppen. MUCF ska analysera eventuella konsekvenser som hedersrelaterat våld och förtryck kan ha för kvinnors möjligheter att komma ut i arbetslivet. MUCF ska hämta in synpunkter från Arbetsförmedlingen, Jämställdhetsmyndigheten och från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland.