Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska genomföra insatser för att informera om hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet riktade till vuxna som möter unga nyanlända och unga asylsökande i sitt arbete eller inom ideella engagemang. Informationen ska ta upp frågor och fakta kring barnäktenskap, tvångsäktenskap, könsstympning, prostitution och människohandel. MUCF ska både skapa grundutbildningar och fördjupade utbildningar. MUCF ska hämta in synpunkter från Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck vid Länsstyrelsen i Östergötland, från Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och andra relevanta aktörer.