Socialstyrelsen ska ta fram en informationsskrift till socialtjänsten om hur man kan utreda barns behov av stöd och skydd i en typ av ärenden som kallas transnationella ärenden. Det är ärenden där barn har utsatts för människohandel och/eller för sexuella övergrepp. Socialstyrelsen ska samråda med relevanta aktörer. Socialstyrelsen ska sprida informationsskriften till yrkesverksamma under 2018.