Kriminalvården ska utveckla sitt arbete med att förebygga återfall för personer som är dömda för våldsbrott mot närstående. Kriminalvården ska också utreda förutsättningarna för att arbeta med att förebygga återfall för personer som är dömda för hedersrelaterade brott. Kriminalvården ska samverka med Socialstyrelsen under uppdraget. Kriminalvården ska inhämta synpunkter från Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna och andra relevanta myndigheter.