Jämställdhetsmyndigheten ska planera och genomföra den internationella konferens om män och jämställdhet som Sverige är värd för den 15–16 maj 2018, International Conference on Men and Equal Opportunities, ICMEO. Under konferensen hålls olika workshops, till exempel en workshop om nordiska erfarenheter av våldsförebyggande arbete bland pojkar och unga män.