Socialstyrelsen ska inventera vilken vård som vårdgivare erbjuder kvinnor och flickor som har utsatts för könsstympning. Socialstyrelsen ska analysera och bedöma om vården i de olika regionerna är jämlik på det här området. Socialstyrelsen ska lämna förslag om hur vården inom det här området kan förbättras och bli mer jämlik över landet.

Socialstyrelsen ska samverka med flera myndigheter och aktörer, däribland Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum vid Linköpings universitet, Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, SKL (senare SKR) och Skolverket. Det här är ett av sex deluppdrag inom Uppdrag att stödja utvecklingen av arbete inom vård och omsorg med mäns våld mot kvinnor, ett uppdrag som Socialstyrelsen fick 2018.

Socialstyrelsens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Inventering av vård för kvinnor och flickor som har varit utsatta för könsstympning