Jämställdhetsmyndigheten ska varje år fördela statliga pengar i bidrag till organisationer, ideella föreningar och stiftelser. Fram till 2021 fanns två bidragsformer: Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering respektive Projektbidrag för jämställdhetsprojekt. Statsbidrag till jämställdhetsprojekt kan sökas av ideella föreningar eller stiftelser som inte är statliga eller kommunala. Bidragen ingår i regeringens styrmedel för att uppfylla målen med Sveriges jämställdhetspolitik, till exempel det första delmålet om en jämn fördelning mellan kvinnor och män av makt och inflytande i samhället.