I Sverige ska alla människor ha lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. För den svenska regeringen är det oacceptabelt att unga hbtqi-personer kan utsättas för tvång eller påtryckningar för att dölja sin sexualitet eller könsidentitet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, ska kartlägga och sammanställa kunskap om unga hbtqi-personers utsatthet för så kallad omvändelseterapi. MUCF ska tillsammans med relevanta aktörer samla in och ge en bild av unga hbtqi-personers egna erfarenheter av händelser som de uppfattade som omvändelseterapi. MUCF ska också ta hänsyn till kunskap som finns bland aktörer som arbetar med frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck.