Diskrimineringsombudsmannen ska kartlägga förekomsten av könsstereotyp och sexistisk reklam. DO ska göra en bedömning av om det finns behov av fler åtgärder på området, till exempel utbildningsinsatser och utvecklad självreglering. DO kan i så fall också göra en bedömning av vilka sådana åtgärder som kan genomföras.