Skolan har en viktig, förebyggande roll när det handlar om att motverka mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. Skolverket ska därför erbjuda kompetenshöjande insatser till skolpersonal, med utgångspunkt i att läroplanerna har reviderats och i att det nya kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer har tillkommit. De kompetenshöjande insatserna ska främja jämställdhet och motverka diskriminering, intolerans och hedersrelaterat våld och förtryck.