Socialstyrelsen ska vara med och genomföra en intervjustudie, där personer som har dömts för hedersrelaterade brott blir intervjuade inom ramen för ett uppdrag som Kriminalvården fick av regeringen 2018. Kriminalvårdens uppdrag handlade om insatser för att förebygga återfall i våldsbrott mot närstående och hedersrelaterade brott.