Länsstyrelsen i Stockholms län ska överföra kunskap och rutiner till Socialstyrelsen avseende verksamheten med en telefonlinje för personer som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Uppdraget ska senast den 1 oktober 2023 muntligt redovisas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet).