Skolverket ska analysera hur läroplanerna kan förtydligas för att stödja undervisningen inom kunskapsområdet sex och samlevnad. Syftet är att stärka kvaliteten och likvärdigheten i skolans sex- och samlevnadsundervisning. Skolverket ska ta sin utgångspunkt bland annat i det som har framkommit i Skolinspektionens granskning av sex- och samlevnadsundervisningen.

Skolverket har ansvar för att se till att också frågor om hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke, och pornografi ingår i sex- och samlevnadsundervisningen. Uppdraget gäller för läroplaner inom det obligatoriska skolväsendet, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och delvis också för vuxenutbildningen.