Brottsförebyggande rådet, Brå, ska undersöka och sammanställa kunskap om vilka metoder och arbetssätt som Polismyndigheten har för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. I det här uppdraget ska Brå samråda med Polismyndigheten under uppdraget. Brå ska också samråda med Socialstyrelsen.