Polismyndigheten ska samråda med Brå i arbetet med att sammanställa polisiära metoder och arbetssätt för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer

Brottsförebyggande rådet, Brå, ska undersöka och sammanställa kunskap om vilka metoder och arbetssätt som Polismyndigheten har för att förebygga upprepat våld mot vuxna och barn i nära relationer. I det här uppdraget ska Brå samråda med Polismyndigheten under uppdraget. Brå ska också samråda med Socialstyrelsen.

Startdatum: 01 januari 2017

Slutdatum: 31 december 2017

Polismyndigheten

Brottsbekämpning

Våldsutövare och maskulinitetsnormer

Flickors och unga kvinnors utsatthet

Särskild sårbarhet för våld

Barns rättigheter

Kunskapsbaserat arbete