Polisen och Åklagarmyndigheten ska gemensamt analysera, bedöma och redovisa sina resultat när det handlar om att utreda och lagföra brott. De ska redovisa vad de har gjort för att förbättra arbetet med brottsutredningar. Myndigheterna ska särskilt analysera och beskriva utvecklingen när det gäller utredningar av sexualbrott inklusive våldtäkter, liksom av brott mot barn och brott i nära relationer. Myndigheterna ska bedöma sin kapacitet att hantera inflödet av sådana ärenden. I uppdraget ingår att beskriva åtgärder för att öka förutsättningarna att klara upp brott med så kallat hedersmotiv. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.

Åklarmyndighetens webbplats finns rapporten för uppdraget. Du hittar den genom att i sökrutan på startsidan skriva in rapportens namn: Gemensam årsrapport utredning och lagföring 2019