Länsstyrelserna ska arbeta mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål genom att prioritera insatser som kan motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster. Länsstyrelserna ska underlätta insatser på regional nivå som enskilda kommuner har svårt att genomföra själva. Ett exempel är skydd och stöd för kvinnor med särskilda behov. Länsstyrelserna ska ta fram regionala strategier och handlingsplaner utifrån målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.

Länsstyrelsen Östergötland ska bidra med kompetensstöd till övriga länsstyrelser i frågor kring hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen Stockholm ska samordna och redovisa vilka insatser på regional nivå som kan motverka efterfrågan av köp av sexuella tjänster.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.