Jämställdhetsmyndigheten ska öka kunskaperna kring sexuella trakasserier. Myndigheten ska särskilt belysa barns och ungas situation. Myndigheten ska hämta in synpunkter från Diskrimineringsombudsmannen, DO, och andra relevanta myndigheter och organisationer.