Länsstyrelsen Stockholm ska samordna arbetet med att sprida kunskap och metoder som ska ge barn stöd och skydd mot människohandel och exploatering. Det gäller kunskap och metoder till medarbetare inom kommuner, regioner, länsstyrelser och myndigheter.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.