Jämställdhetsmyndigheten ska samordna arbetet mot människohandel och exploatering av barn. Jämställdhetsmyndigheten övertar det uppdrag som Länsstyrelsen Stockholm fick 2014