Sida ska senast den 30 juli 2023 till Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) som underlag till Sveriges nationella rapportering till Förenta nationernas (FN) redovisa myndighetens arbete för att genomföra Sveriges nationella handlingsplan om kvinnor, fred och säkerhet. Redovisningen ska vara fokuserad på hur myndighetens arbete har bidragit till större effektivitet och genomslag i fredsfrämjande- och återuppbyggnadsinsatser.