Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, ska analysera kommunernas behov av stöd för att stärka samverkan i familjerättsliga ärenden, och vilka förutsättningar för samverkan som finns. MFoF ska identifiera framgångsfaktorer i kommuners arbete med att ge stöd till föräldrar för att barnets bästa ska vara i fokus vid en separation. Myndigheten ska också identifiera hur kommuner gör för att förebygga allvarliga konflikter mellan föräldrar som separerar. Myndigheten ska sammanställa analysen och göra den tillgänglig både för kommunernas medarbetare och huvudmän. Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska genomföra uppdraget med perspektiv på barnrätt och jämställdhet.

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd ska samråda med BO, SKR, Socialstyrelsen och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.