Statens medieråd ska genomföra kampanjen No Hate Speech Movement under perioden 2017-2020. Syftet med kampanjen är att höja kunskapen bland barn och unga om rasism och andra former av fientlighet på internet. Kampanjen ska stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet och respektera mänskliga rättigheter och jämställdhet. Den ska också stimulera barn och unga att tänka kritiskt när de använder medier. Statens medieråd ska se till att kampanjen också når ut till barn och unga som har en kognitiv och intellektuell funktionsnedsättning.