Socialstyrelsen ska fördela medel i statsbidrag för 2020 till landets regioner för att de ska kvalitetsutveckla sitt arbete mot våld i nära relationer och arbetet för att stödja våldsutsatta kvinnor och barn.