Socialstyrelsen ska under 2021 fördela medel till organisationer som behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet till följd av utbrottet av covid-19. Det handlar om organisationer som arbetar för att hjälpa barn i utsatta situationer, hjälpa våldsutsatta kvinnor, våldsutsatta barn och hbtqi-personer som är utsatta för våld. Det handlar också om organisationer som arbetar mot våld i nära relationer och mot hedersrelaterat våld och förtryck. På grund av covid-19-pandemin har vissa människornas behov av hjälp och stöd ökat eller förändrats. Statsbidraget ska stödja vissa ideella organisationer som behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att kunna möta människors behov.

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.