Länsstyrelsen i Östergötlands län ska erbjuda länsstyrelserna stöd i utvecklingen av regionala resurscentra för att bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck. Länsstyrelsen i Östergötlands län ska lämna en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) i samband med redovisningen enligt 4 § förordningen (2022:1345) om nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck.