Socialstyrelsen ska, tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten, sprida information och ge kompetensstöd till socialnämnderna om människohandel för att stödja användandet av den betänketid som socialnämnderna sedan den 1 augusti 2022 kan ansöka om för personer som antas vara utsatta för människohandel.