Jämställdhetsmyndigheten ska, tillsammans med Socialstyrelsen, stödja användningen av den betänketid som socialnämnderna sedan den 1 augusti 2022 kan ansöka om för personer som antas vara utsatta för människohandel. Uppdraget inkluderar att sprida information och ge kompetensstöd till socialnämnderna om människohandel.