Socialstyrelsen ska stödja utvecklingen av vård- och omsorgsarbete när det gäller mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. I uppdraget ingår att lämna bidrag till Länsstyrelsen Stockholm för verksamheten med en telefonlinje för våldsutövare som vill få hjälp att förändra sitt beteende. Socialstyrelsen ska också följa upp verksamheten med telefonlinjen, utifrån den tidigare uppföljning som Socialstyrelsen redovisade i december 2020. När myndigheten redovisar uppdraget ska den särskilt belysa hur arbetet har bidragit till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. 

Socialstyrelsen ska samordna sig med Nationella kompetensteamet vid Länsstyrelsen Östergötland i de delar som handlar om hedersrelaterat våld och förtryck. 

På myndighetens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta myndigheten direkt.