Regeringen och Sveriges kommuner och regioner, SKR*, har ingått en överenskommelse om att öka tillgängligheten och jämlikheten i förlossningsvården, och att allmänt förstärka insatserna för kvinnors hälsa. Parterna har beslutat att förstärka satsningen under 2017 och 2018, och beslutet ingår i en tilläggsöverenskommelse.

På organisationens webbplats saknas en rapport eller redovisning av uppdraget. Om du vill veta mer behöver du kontakta SKR direkt.

*SKR bytte namn från SKL, Sveriges kommuner och landsting, i november 2019.